Център за асистирана репродукция лого

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/avdesi1/far-bg.org/wp-includes/functions.php on line 424
Новини
Начало 9 За центъра 9 Новини ( Page )

Коронавирус – дейност на ЦАР

Уважаеми пациенти и партньори,Предвид ситуацията с коронавируса COVID-19 на територията на Република България и по света и необходимостта от ограничаване на разпространението му, директора на Център за асистирана репродукция издаде заповед за предприемане на действия...

Тримесечен отчет към 31.12.2019г.

Уважаеми пациенти, в изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани през четвъртото тримесечие на 2019г., които са в размер на 4 435 318...

Тримесечен отчет към 30.09.2019г.

Уважаеми пациенти,  Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.07.2019г. до 30.09.2019г., които са в размер на 4 921 115...

Тримесечен отчет към 30.06.2019г.

Уважаеми пациенти,   Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.04.2019г. до 30.06.2019г., които са в размер на 4 435 318...

НОВО! Получаване на заповеди

От 01.05.2019 г. задължително се подават заявления по актуализирания образец №2 на ПОРДЦАР. Промените в заявлението се отнасят до начина на получаване на индивидуалния административен акт-заповед за финансово и организационно подпомагане за дейности по асистирана...

Тримесечен отчет към дата 31.03.2019 г.

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани през първото тримесечие на 2019г., които са в размер на 2 861 271,61...

Изменения и допълнения от 01.04.2019

Уважаеми пациенти ,Уведомяваме Ви , че от 01.04.2019 г. е в сила изменение ПОРДЦАР.Основните изменения в него се отнасят до :1.Граничната стойност на АМХ за кандидатстване е променена от 1 ng\ mlна 0.5 ng\ml.2.Има промяна в заявлението за кандидатстване за финансово и...

Тримесечен отчет към 31.12.2018г.

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани през четвъртото тримесечие на 2018г., които са в размер на 6 501 331...

Раждане на тризнаци

Скъпи пациенти,Имаме удоволствието да ви информираме за раждането на тризнаци като резултат от успешно приключена ин витро процедура, финансирана със средства на Център за асистирана репродукция.Тризнаци се родиха от два ембриона при първи инвитро опит на майката,...

Тримесечен отчет към 30.09.2018г.

Уважаеми пациенти,  Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.07.2018г. до 30.09.2018г., които са в размер на 4 667 070...