Център за асистирана репродукция лого

Новини

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

апр. 11, 2023

Уважаеми пациенти,
В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:
Приети заявления за периода – 1396 бр. ; (1361 бр. за същия период на 2022г.)
Издадени заповеди за периода – 1304 бр. ; (1266 бр. за същия период на 2022г.)
Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.
Разходвани средства от бюджета за заплащане на процедури за първото тримесечие на 2023г. – 3 145 462, 05 лв.
През м.януари ЦАР сключи 27 договора за 2023г. с ЛЗ, които отговарят на изискванията на ПОРДЦАР.
Извършени са 5 планови проверки по изпълнение на договорите с ЛЗ за дейности по АР, финансирани със средства на ЦАР. Не са установени нарушения, дадени са съответни препоръки.

Последни новини

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...

31 МАРТ 2023 ГОДИНА – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Вече 14 години Център за асистирана репродукция активно и последователно защитава правата и доверието на пациентите с репродуктивни проблеми и е готов да помага във всеки един момент с всички ресурси, с които...

Отчет за четвърто тримесечие на 2022г.

Уважаеми пациенти,  в изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на  Център за асистирана репродукция, представям информация за четвърто тримесечие на 2022г....