Център за асистирана репродукция лого

Новини

Отчет за четвърто тримесечие на 2022г.

ян. 19, 2023

Уважаеми пациенти,

 в изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на  Център за асистирана репродукция, представям информация за четвърто тримесечие на 2022г. относно:

Приети заявления за периода – 1450 бр. ; (1488 бр. за същия период на 2021г.)

Издадени заповеди за периода – 1354 бр. ; (1359 бр. за същия период на 2021г.)

Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.

Извършени планови проверки по изпълнение на договорите с ЛЗ за дейности по АР, финансирани със средства на ЦАР – 5 бр.

Не са установени нарушения по клаузите на договорите.

Разходвани средства от бюджета за финансиране на процедури по АР за четвърто тримесечие – 6 281 999, 62 лв.

Последни новини

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2023г. относно: Приети...

Отчет за първо тримесечие на 2023г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

31 МАРТ 2023 ГОДИНА – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Вече 14 години Център за асистирана репродукция активно и последователно защитава правата и доверието на пациентите с репродуктивни проблеми и е готов да помага във всеки един момент с всички ресурси, с които...