Център за асистирана репродукция лого

Нов уебсайт на ЦАР

Уважаеми пациенти, приключи изграждането на новия уебсайт на „Център за асистирана репродукция“. Официалният адрес на страницата е www.car-bg.org, а старият www.cfar.bg е пренасочен към новия. Актуализацията на интернет страницата бе наложителна поради...